حمزه نادعلی زاده

درباره من

دکتر حمزه نادعلی زاده
image

استادیار گروه آموزشی معارف @ دانشکده علوم انسانی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

۱۳۹۵-۱۴۰۰

دکترا

دانشگاه تهران

فلسفه و کلام اسلامی

۱۳۹۳-۹۵

دکترا

دانشگاه آزاد تهران مرکز

حکمت متعالیه

۱۳۹۰-۹۲

کارشناسی ارشد

علامه طباطبایی

رشته الهیات - گرایش فلسفه و کلام اسلامی

۱۳۸۵-۸۹

کارشناسی

دانشگاه تهران

رشته علوم اجتماعی- گرایش پژوهشگری

تجارب

۱۳۹۶

مدرس دانشگاه

دانشگاه علوم و فنون قرآن کریم تهران

تدریس درس منطق به دانشجویان علوم قرآنی

۱۳۹۵-۹۶

مدرس دانشگاه

دانشگاه آل طه تهران

تدریس دروس تخصصی و عمومی رشته فلسفه مانند منطق، کلام، متون فلسفی

۱۴۰۰-۱۴۰۲

دبیر آموزش و پرورش

آموزش و پرورش سمنان

۱۳۸۷-۱۴۰۰

دبیر آموزش و پرورش

آموزش و پرورش تهران

تدریس دروس تخصصی علوم انسانی در مدارس غیرانتفاعی تهران

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

فلسفه غرب

منطق قدیم با رویکرد نوین

فلسفه و عرفان اسلامی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی معارف، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
hamzehnadali@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس